คุณสมบัติ: มีประสบการณ์งาน 2nd-Officer / 3rd-Engineer อย่างน้อย 1 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้และรู้ศัพท์ทางเรือพื้นฐาน สวัสดิการ: ค่าแรงเป็น job ค่าเดินทาง (ขึ้นอยู่กับระยะทางจากจังหวัดระนอง) จัดหาที่พัก

Why Apply With Seamoor Marine?

We gain trust and reliability among reputable shipowners and operators. The jobs in our system cover all positions, from the top to bottom, in every department, and from all types of ships.

Our crew database is well maintained and updated in order for promptly supplying candidates.