คุณสมบัติ: -มีประสบการณ์ตำแหน่ง Chief Officer อย่างน้อย 2 ปี -มีประสบการณ์ทำงานบนเรือ Tanker อย่างน้อย 3 ปี
คุณสมบัติ: -มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. สถานที่ปฏิบัติงาน: สงขลา, อ่าวไทย *ลงเรือ AHTS
คุณสมบัติ: -มีประสบการณ์ทำงานบนเรือ Tanker อย่างน้อย 3 ปี -มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงาน 2 ปี เริ่มงาน: ภายในเดือน November 2021

Why Apply With Seamoor Marine?

We gain trust and reliability among reputable shipowners and operators. The jobs in our system cover all positions, from the top to bottom, in every department, and from all types of ships.

Our crew database is well maintained and updated in order for promptly supplying candidates.