‘วันทางทะเลโลก’ และ ‘วันคนประจำเรือสากล’

Picture of Seamoor Marine & Engineering

Seamoor Marine & Engineering

Table of Contents
  Add a header to begin generating the table of contents

  สวัสดีครับ แฟนคลับของ Seaman moor blog ทุกท่าน โดยเฉพาะคนประจำเรือ วันนี้ผมจะพาพวกเราไปทำความรู้จักวันทางทะเลโลก หรือ World Maritime Day กับอีก 1 วันคือ วันคนประจำเรือสากล หรือ Seafarer Day กันครับ

  ทั้ง 2 วันนี้เป็นวันสำคัญในการขนส่งทางทะเลที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้และโปรโมตการขนส่งสินค้าทางทะเลที่เป็นการขนส่งหลักของโลกและอาชีพคนประจำเรือให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นครับ
   

  ความเป็นมาของ ‘Seafarer Day’ หรือ ‘วันคนประจำเรือสากล’

  IMO ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางขององค์การสหประชาชาติมีมติเริ่มให้มีวันคนประจำเรือสากลครั้งแรกในปี ค.ศ. 2010 ภายหลังจากการประกาศใช้อนุสัญญาแรงงานทางทะเลระหว่างประเทศ (MLC) ฉบับปรับปรุง ซึ่งปีนี้ก็นับเป็นปีที่ 13 แล้ว

  มติดังกล่าวมาจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามของคนประจำเรือ หรืออนุสัญญา STCW โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนทั่วไปได้สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพคนประจำเรือในฐานะที่พวกเขาเหล่านั้นมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมพาณิชยนาวีของโลก และเน้นย้ำให้ทุกคนทราบว่า สินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่เราใช้อยู่กันในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่มาจากการทำงานของคนประจำเรือที่อยู่บนเรือกลางทะเล

  พอมีการประกาศให้มีวันคนประจำเรือสากล วันนี้ก็ได้ถูกรวมให้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลเฉลิมฉลองประจำปีขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะมีการรณรงค์ให้มีการพูดคุยกันถึงสิทธิ สุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของคนประจำเรือ และในแต่ละปีแคมเปญของวันคนประจำเรือสากลก็จะเปลี่ยนไปไม่ซ้ำกันเลย โดยแคมเปญในอดีตที่เคยจัดกันไปแล้ว เช่น นักเดินเรือคือกำลังสำคัญของอนาคตของการเดินเรือ, คนประจำเรือคือภาพลักษณ์ของท้องทะเล, อนาคตที่ยุติธรรมสำหรับคนประจำเรือ หรือความเท่าเทียมกันของคนประจำเรือหญิงและชาย เป็นต้น โดย IMO ได้กำหนดวันคนประจำเรือสากลคือวันที่ 25 มิถุนายนของทุกปีครับ
   

  วิธีการเฉลิมฉลองงานวันคนประจำเรือสากล

  เนื่องจากเป็นวันสำคัญของคนประจำเรือที่กำลังทำงานกลางทะเล แต่การเฉลิมฉลองก็จะมักเป็นไปในลักษณะที่คนบนบกฉลองให้คนบนเรือซะมากกว่า ก็จะมีบ้างที่บนเรือบางลำอาจจะกำหนดให้เป็นวันหยุดและมีการเฉลิมฉลองกันเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยอาจมีกิจกรรมที่จัดขึ้นบนเรือให้เข้ากับแคมเปญของปีนั้น ๆ อาจมีปาร์ตี้เล็กน้อยระหว่างคนประจำเรือ ส่วนการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ ก็จะมีในเรื่องดังต่อไปนี้

  1. การขอบคุณ ปกติ IMO ก็จะส่งเลขาธิการของ IMO ออกมากล่าวขอบคุณและชื่นชมคนประจำเรือทุกคนที่เสียสละตัวเองไปทำงานในทะเลเพื่อให้การขนส่งทางทะเลเดินหน้าต่อไป

  2. โพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดียเพื่อยกย่องวันคนประจำเรือสากลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนทั่วไปและช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมในวันดังกล่าว สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมและพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่คนประจำเรือกำลังเผชิญอยู่โดยใช้แฮชแท็ก #OceansWorthProtecting และกระตุ้นให้มีการแท็กการสนทนาบนลงบน X (Twitter), Facebook และ Instagram

  3. การกำหนดแคมเปญในแต่ละปีเพื่อเชิญชวนให้คนทั่วไปหรือคนประจำเรือให้ความสำคัญกับเรื่องนั้น ๆ เป็นพิเศษ เช่น ในปี 2023 นี้ มีการรณรงค์เพิ่มการมีส่วนร่วมของคนประจำเรือในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งสอดคล้องกับแคมเปญของวันทางทะเลโลกคือ ‘MARPOL at 50 – Our Commitment Continue On’ คือมุ่งเน้นไปที่การปกป้องมหาสมุทรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล สิ่งสำคัญคือคนประจำเรือต้องเข้าใจถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ไม่ว่าจะผ่านการเรียนรู้ การฝึกอบรมหรือการลงมือทำจริง ๆ ของคนประจำเรือ ในการรณรงค์แคมเปญนี้ IMO ขอให้คนประจำเรือแบ่งปันภาพถ่ายสภาพแวดล้อมในทะเลที่อยู่รอบตัวพวกเขาขณะอยู่บนเรือ โดยเน้นให้เห็นว่าเป็นสภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ควรค่าแก่การปกป้อง โดยในบางปีก็กระตุ้นให้คนประจำเรือที่ส่วนร่วมโดยจัดให้มีการประกวดภาพถ่ายและมีรางวัลที่คนประจำเรืออยากได้ เช่น กล้อง GoPro, iPad เป็นต้น (ผมยังเคยส่งไปประกวดกับเขาเลยครับ)

  4. ทำการสำรวจคนประจำเรือผ่านระบบออนไลน์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกเรือที่เกี่ยวกับแคมเปญในปีนั้น ๆ ผลการสำรวจจะถูกส่งกลับไปยัง IMO เพื่อให้แน่ใจว่าประเทศสมาชิกได้ตระหนักถึงความคิดเห็นของคนประจำเรือ

  5. นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายวิธีที่เราสามารถทำได้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนประจำเรือ รวมถึงการให้การสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนประจำเรือ เช่น องค์กร The Mission to Seafarers โดยการบริจาคเงินหรือสิ่งของหรือจัดงานระดมทุนในชุมชนของตัวเองเพื่อคนประจำเรือ

  นั่นคือวันคนประจำเรือสากล (Seafarer Day) ครับ

  ต่อไปคืออีก 1 วันที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นั่นคือ ‘วันทางทะเลโลก’ หรือ ‘World Maritime Day’
   

  ความเป็นมาของ ‘World Maritime Day’ หรือ ‘วันทางทะเลโลก’

  พวกเราทราบกันไหมครับว่า การค้าโลกมากกว่า 80% ขนส่งผ่านการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ นั่นหมายความว่าสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ระบบธุรกิจและนำไปใช้ในบ้านเรือนทั่วโลกถูกส่งผ่านทะเล ในฐานะที่เป็นการขนส่งสินค้าที่มีราคาไม่แพงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทำให้กิจกรรมทางทะเลเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมการค้าของโลก

  องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เริ่มตั้งไข่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 ในฐานะหน่วยงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติ IMO ในขณะนั้นใช้เวลาในการจัดตั้งและเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1958 ในตอนแรก IMO มีประเทศที่เป็นสมาชิกเพียง 21 ประเทศเท่านั้น ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับปัจจุบันที่มีสมาชิกมากกว่า 175 ประเทศ และสมาชิกสมทบอีก 3 ประเทศเลยทีเดียวครับ

  IMO จะให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย ความปลอดภัยในทะเล ประสิทธิภาพในการเดินเรือ และความร่วมมือทางเทคนิค ประเทศสมาชิกทั้งหมดจะทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันมลภาวะทางทะเลจากเรือ สร้างมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและความเสียหาย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งทางทะเลให้มากยิ่งขึ้น

  ด้วยสโลแกนของ IMO คือ ‘การขนส่งที่ปลอดภัย มั่นคง และมีประสิทธิภาพในมหาสมุทรที่สะอาด’ ประเทศสมาชิกจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละประเทศส่งเสริมกฎหมายต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์และกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ในทะเลอีกด้วย

  20 ปีหลังจากที่เริ่มดำเนินงานของ IMO ในวันครบรอบของ IMO ก็มีการเฉลิมฉลองเป็นวันทางทะเลโลก (World Maritime Day) ครั้งแรกในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1978 และมีการเฉลิมฉลองทุกปีหลังจากนั้นเป็นต้นมา แต่ในปัจจุบัน วันทางทะเลโลกได้ถูกเลื่อนไปเป็นปลายเดือนกันยายน ซึ่งโดยปกติจะให้วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนกันยายน โดย IMO กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันทางทะเลโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือและการมีส่วนร่วมที่สำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลก

  ในแต่ละปีวันทางทะเลโลกจะมีแคมเปญที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้บอกเล่าเรื่องราวนี้ด้วย โดยแคมเปญที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องดังนี้

  – คนเดินเรือ หัวใจสำคัญของการเดินเรือแห่งอนาคต
  – การขนส่งที่ยั่งยืนเพื่อโลกที่ยั่งยืน
  – การส่งเสริมผู้หญิงให้ไปทำงานเป็นคนประจำเรือ
  – การขนส่งที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

  ในปี 2023 นี้ แคมเปญที่ใช้ในการจัดงานคือ MARPOL at 50 – Our Commitment Continue On ซึ่งก็เป็นแคมเปญเดียวกับวัน Seafarer Day เลยครับ
   

  วิธีการเฉลิมฉลองวันทางทะเลโลก

  ถ้าใครไม่ได้อยู่ในวงการพาณิชยนาวี อาจจะสงสัยว่าจะมีการเฉลิมฉลองวันทางทะเลโลกได้อย่างไร ไปดูกันครับว่าเขามีไอเดียในการจัดงานอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและใส่ใจกับวันสำคัญนี้

  1. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล: ใครที่รู้จักคนประจำเรือก็ควรขอให้พวกเขาแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการผจญภัยและการทำงานในทะเล หากไม่รู้จักใคร ก็ให้ลองไปค้นคว้าในห้องสมุดหรือค้นหาใน Google เพื่อทำความเข้าใจในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีให้ดีขึ้นอีกสักหน่อยครับ

  2. หาเวลาไปเยี่ยมชมท่าเรือหรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือ: การเดินทางไปเยี่ยมชมเรือและพิพิธภัณฑ์ทางทะเลเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ๆ โดยเฉพาะใครที่ไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อน เมืองท่าหลายแห่งมีทิวทัศน์ของเรือเก่า ๆ ที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้และจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม การไปเยี่ยมชม ถ้าอยากได้อรรถรสในการรับชม ก็ลองใช้บริการของไกด์ดู เพื่อให้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรือ พิพิธภัณฑ์การเดินเรือสามารถพบได้ในเมืองท่าต่าง ๆ ทั่วโลกครับ เช่นที่เมืองบาธ (อังกฤษ), อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) แวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย (แคนาดา), ปูซาน (เกาหลีใต้) และเมืองเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)

  3. ดูหนังเกี่ยวกับนักเดินเรือ: วิธีหนึ่งที่น่าสนใจในการเฉลิมฉลองวันทางทะเลโลก คือการหาดูหนังแอ็คชั่นหรือหนังผจญภัยเกี่ยวกับเรือหรือคนประจำเรือ เช่น Captain Phillips, Pirates of the Caribbean, The Poseidon Adventure เป็นต้น ไปลองหาดูครับ แล้วจะติดใจ

  4. ทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับทะเล: ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, ไปล่องเรือในทะเลผ่านท่าเรือต่าง ๆ แม้กระทั่งการเพลิดเพลินกับฟิชแอนด์ชิปส์มื้อกลางวัน วันทางทะเลโลกเป็นวันที่สร้างความตระหนักรู้ ในโรงเรียนคุณครูสามารถแนะนำความรู้เกี่ยวกับทะเลให้กับนักเรียน มอบหมายให้อ่านหนังสือง่าย ๆ เกี่ยวกับทะเล เช่น Moby Dick (เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางผจญภัยของกะลาสีชื่อ อิชมาเอล ในเรือล่าวาฬ) หรือให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับความสำคัญของการเดินเรือและการค้าทางทะเล บางทีอาจหาเรื่องสนุก ๆ เช่น แต่งชุดกะลาสีไปทำงานแล้วอธิบายเกี่ยวกับวันทางทะเลโลกเมื่อมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้

  ในปีนี้ วันทางทะเลโลก IMO จัดกันในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 2023 แต่ประเทศไทยจัดงานขึ้นในวันที่ 26 ก.ย. 2023 ที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โดยรวมทั้ง 2 วันเข้าไปในงานเดียวกันเลย มีการออกบูธจากหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ MARPOL at 50 – Our Commitment Continue On มีการเสวนากันว่าในประเทศไทยจะช่วยในเรื่องลดมลภาวะเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้อย่างไรบ้าง ใครอยากดูบรรยากาศของงานย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามดูในช่อง Youtube โดยพิมพ์หา TFD Channel ครับ

  ในปีหน้าเชิญชวนแฟนคลับของ Seamoor blog ทุกท่านไปร่วมฉลองวัน Seafarer Day และ วัน Maritime Day ไปพร้อม ๆ กันกับผมนะครับ ส่วนจะเป็นการฉลองแบบไหน ก็ขออุบไว้ก่อนครับ

   

   

  บทความโดย: Old captain never die

  อัปเดต: ตุลาคม ค.ศ. 2023

  Share:

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Telegram

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *