‘วันทางทะเลโลก’ และ ‘วันคนประจำเรือสากล’

สวัสดีครับ แฟนคลับของ Seaman moor blog ทุกท่าน โดยเฉพาะคนประจำเรือ วันนี้ผมจะพาพวกเราไปทำความรู้จักวันทางทะเลโลก หรือ World Maritime Day กับอีก 1 วันคือ วันคนประจำเรือสากล หรือ Seafarer Day กันครับ ทั้ง 2 วันนี้เป็นวันสำคัญในการขนส่งทางทะเลที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้และโปรโมตการขนส่งสินค้าทางทะเลที่เป็นการขนส่งหลักของโลกและอาชีพคนประจำเรือให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นครับ   ความเป็นมาของ ‘Seafarer Day’ หรือ ‘วันคนประจำเรือสากล’ IMO ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางขององค์การสหประชาชาติมีมติเริ่มให้มีวันคนประจำเรือสากลครั้งแรกในปี ค.ศ. 2010 ภายหลังจากการประกาศใช้อนุสัญญาแรงงานทางทะเลระหว่างประเทศ (MLC) ฉบับปรับปรุง ซึ่งปีนี้ก็นับเป็นปีที่ 13 แล้ว มติดังกล่าวมาจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามของคนประจำเรือ หรืออนุสัญญา STCW โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนทั่วไปได้สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพคนประจำเรือในฐานะที่พวกเขาเหล่านั้นมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมพาณิชยนาวีของโลก และเน้นย้ำให้ทุกคนทราบว่า สินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่เราใช้อยู่กันในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่มาจากการทำงานของคนประจำเรือที่อยู่บนเรือกลางทะเล พอมีการประกาศให้มีวันคนประจำเรือสากล วันนี้ก็ได้ถูกรวมให้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลเฉลิมฉลองประจำปีขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะมีการรณรงค์ให้มีการพูดคุยกันถึงสิทธิ สุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของคนประจำเรือ […]