OCIMF และการตรวจเรือระบบ SIRE 2.0

สวัสดีครับแฟนคลับ Seamoor blog ทุกท่าน เป็นยังไงกันบางครับ คิดถึงผู้อานทุกท่านจังครับ (ฮิ้ววว!!! ^_^) ขึ้นมาก็หวานน้ำตาลขึ้นแบบต้องตัดขากันเลยทีเดียว ฉบับนี้ขอเอาใจแฟนคลับที่ทํางานบนเรือบรรทุกน้ำมันกันนิดนึงนะครับเพราะเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังนี้ คนประจําเรือที่ทํางานบนเรือบรรทุกน้ำมันไม่รู้ไม่ได้เลยทีเดียว   ทำความรู้จักกับ OCIMF Oil Companies International Marine Forum หรือ OCIMF ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1970 โน่นเลยทีเดียว ปีนี้ก็มีอายุกว่าครึ่งศตวรรตแล้วครับ เป็นสมาคมภาคสมัครใจของบรรดาบริษัทน้ำมันต่าง ๆ ที่มีความสนใจในการขนส่งและการขนถ่ายน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปิโตรเคมีและก๊าซ รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจทางทะเลนอกชายฝั่งซึ่งสนับสนุนน้ำมันและก๊าซ การสํารวจ การพัฒนา และการผลิต โดย OCIMF มีวิสัยทัศน์ที่จะทําให้อุตสาหกรรมการขนส่งน้ำมันทางทะเลไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนหรือสิ่งแวดล้อมครับ ภารกิจหลักของ OCIMF คือต้องการเป็นผู้นําอุตสาหกรรมการเดินเรือระดับโลกในการส่งเสริมการขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปิโตรเคมี และก๊าซ อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนแนวความคิดนี้ครอบคลุมไปถึงการทํางานนอกชายฝั่งที่เกี่ยวข้องด้วย โดยมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับ การออกแบบ การก่อสร้าง และการทํางานที่ปลอดภัยของเรือบรรทุกน้ำมัน เรือนอกชายฝั่งและส่วนต่อประสานกับท่าเทียบเรือ หลังจากเหตุการณ์ที่เรือบรรทุกน้ำมันทอร์รีย์แคนยอนจมลงและทําน้ำมันหกล้นในทะเลเป็นปริมาณมหาศาลส่งผลให้เกิดมลภาวะทางทะเลเป็นวงกว้าง ทําให้หลาย ๆ ภาคส่วนเริ่มตระหนักจนมีการพัฒนาอนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายระดับประเทศเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดมลภาวะเกี่ยวกับน้ำมันในทะเล ในวงการอุตสาหกรรมน้ำมันก็พยายามที่จะมีส่วนร่วมโดยใช้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ […]