OCIMF และการตรวจเรือระบบ SIRE 2.0

Picture of Seamoor Marine & Engineering

Seamoor Marine & Engineering

Table of Contents
  Add a header to begin generating the table of contents

  สวัสดีครับแฟนคลับ Seamoor blog ทุกท่าน เป็นยังไงกันบางครับ คิดถึงผู้อานทุกท่านจังครับ (ฮิ้ววว!!! ^_^)

  ขึ้นมาก็หวานน้ำตาลขึ้นแบบต้องตัดขากันเลยทีเดียว ฉบับนี้ขอเอาใจแฟนคลับที่ทํางานบนเรือบรรทุกน้ำมันกันนิดนึงนะครับเพราะเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังนี้ คนประจําเรือที่ทํางานบนเรือบรรทุกน้ำมันไม่รู้ไม่ได้เลยทีเดียว
   

  ทำความรู้จักกับ OCIMF

  Oil Companies International Marine Forum หรือ OCIMF ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1970 โน่นเลยทีเดียว ปีนี้ก็มีอายุกว่าครึ่งศตวรรตแล้วครับ เป็นสมาคมภาคสมัครใจของบรรดาบริษัทน้ำมันต่าง ๆ ที่มีความสนใจในการขนส่งและการขนถ่ายน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปิโตรเคมีและก๊าซ รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจทางทะเลนอกชายฝั่งซึ่งสนับสนุนน้ำมันและก๊าซ การสํารวจ การพัฒนา และการผลิต โดย OCIMF มีวิสัยทัศน์ที่จะทําให้อุตสาหกรรมการขนส่งน้ำมันทางทะเลไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนหรือสิ่งแวดล้อมครับ

  ภารกิจหลักของ OCIMF คือต้องการเป็นผู้นําอุตสาหกรรมการเดินเรือระดับโลกในการส่งเสริมการขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปิโตรเคมี และก๊าซ อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนแนวความคิดนี้ครอบคลุมไปถึงการทํางานนอกชายฝั่งที่เกี่ยวข้องด้วย โดยมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับ การออกแบบ การก่อสร้าง และการทํางานที่ปลอดภัยของเรือบรรทุกน้ำมัน เรือนอกชายฝั่งและส่วนต่อประสานกับท่าเทียบเรือ

  หลังจากเหตุการณ์ที่เรือบรรทุกน้ำมันทอร์รีย์แคนยอนจมลงและทําน้ำมันหกล้นในทะเลเป็นปริมาณมหาศาลส่งผลให้เกิดมลภาวะทางทะเลเป็นวงกว้าง ทําให้หลาย ๆ ภาคส่วนเริ่มตระหนักจนมีการพัฒนาอนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายระดับประเทศเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดมลภาวะเกี่ยวกับน้ำมันในทะเล ในวงการอุตสาหกรรมน้ำมันก็พยายามที่จะมีส่วนร่วมโดยใช้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ

  บทบาทของ OCIMF ขยายวงกว้างไปเรื่อย ๆ โดยมีส่วนร่วมในการอภิปรายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรือบรรทุกน้ำมันและร่างข้อบังคับของสหภาพยุโรปว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และยังได้ให้การสนับสนุนแก่สหภาพยุโรป (EU) และการอภิปรายขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) อีกด้วย สํานักงานใหญของ OCIMF ตั้งขึ้นที่เบอร์มิวดาในปี 1977 และมีการตั้งสํานักงานสาขาขึ้นในลอนดอนเพื่อติดต่อประสานงานกับ IMO เป็นสําคัญ ปัจจุบัน OCIMF มีสมาชิก 111 บริษัทด้วยกัน
   

  โปรแกรมตรวจเรือ Ship Inspection Report 2.0

  ในส่วนของเรือบรรทุกน้ำมัน OCIMF ได้ทําโปรแกรมการตรวจเรือ SIRE 2.0 หรือ Ship Inspection Report ขึ้นมา โดยเริ่มทําตั้งแต่ปี 2017 และกําหนดให้มีการบังคับใช้ตั้งแต่ปลายปี 2022 ใน SIRE 2.0 นี้ มีการปรับปรุงเพื่อรวมเอามาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และข้อบังคับล่าสุดเข้าไว้ด้วยกัน และที่สําคัญ เกือบทุกคําถามของ SIRE 2.0 จะเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจของคนประจําเรือมาก ๆ เลยทีเดียว เพราะ OCIMF บอกว่า Human Factor หรือความผิดพลาดของคนประจําเรือนี่แหละที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดข้อบกพร่องและอุบัติเหตุต่าง ๆ

  ก่อนมี SIRE 2.0 โครงการตรวจสอบเรือของ OCIMF (SIRE) เริ่มใช้ในปี 1993 ครับ ซึ่งนับจนถึงปัจจุบันมีรายงานการตรวจสอบเรือมากกว่า 180,000 ฉบับอยู่ในนระบบ ดังนั้น SIRE จึงเป็นส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการปรับปรุงความปลอดภัยโดยรวมของอุตสาหกรรมการขนส่งน้ำมันทางทะเลโดยเรือ

  การขนส่งน้ำมันทางเรือมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความเสี่ยงต่าง ๆ ในการทํางานก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันครับ เรามีเครื่องมือในการวัดและการจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาในอดีต OCIMF มีความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SIRE และทําให้มั่นใจว่าระบบจะมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางทะเลในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต จึงได้พัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบเรือตามความเสี่ยงของเรือที่ได้รับ ซึ่งจะเข้ามาแทนที่โปรแกรม SIRE ที่มีอยู่ และระบบการตรวจเรือแบบใหม่จะรายงานคุณภาพของเรือและความรู้ความสามารถของคนประจําเรือได้แม่นยํายิ่งขึ้น อีกทั้งบ่งชี้ประสิทธิภาพการทํางานของเรือในอนาคตอีกด้วย
   

  รายละเอียดโปรแกรม SIRE 2.0

  ระบบการตรวจเรือแบบใหม่ซึ่งรู้จักกันในชื่อ SIRE 2.0 นั้นจะไม่เป็นเพียงตัวย่อสําหรับการแลกเปลี่ยนรายงานการตรวจเรืออีกต่อไป ในอนาคต SIRE 2.0 จะครอบคลุมโปรแกรมการตรวจสอบทั้งหมดของ OCIMF ซึ่งรวมเอาโปรแกรมรายงานการตรวจเรือ Barge ของ OCIMF (BIRE) และฐานข้อมูลการตรวจเรือนอกชายฝั่ง (OVID) เข้าไว้ด้วยกัน เรียกว่ารวบรวมเอาทั้งหมดเข้ามาไว้ในระบบเดียวกันเลย

  ประเด็นสําคัญ 4 เรื่องใน SIRE 2.0 มีอะไรบ้าง มาดูกันครับ

  1. ความแม่นยํา: จะกําหนดคําอธิบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการจัดการและตรวจสอบความปลอดภัยที่สําคัญและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบนเรือ
  2. ความสามารถ: ก่อนส่งผู้ตรวจเรือไปทํางาน SIRE 2.0 จะมีการอบรมและพัฒนาผู้ตรวจเรือให้ได้คุณภาพ มีความสม่ำเสมอ และมีความซื่อสัตย์ยุติธรรมสูงสุด
  3. ความน่าเชื่อถือ: มีระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตรวจเรือเพื่อลดจํานวนการร้องขอให้มีการตรวจสอบซ้ำ
  4. การปรับตัว: มีการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้นต่อ Human Factor หรือปัจจัยที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของคน การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเดินเรือ การปรับปรุงกฎระเบียบใหม่ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

   

  โดยทั่วไป โปรแกรม SIRE 2.0 จะได้รับการปรับปรุงในเรื่องดังต่อไปนี้ครับ

  • ระบบการตรวจเรือที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุง กระบวนการกํากับดูแลที่เข้มแข็ง และผลลัพธ์การรายงานเชิงลึกที่มากขึ้นตามแนวทางที่อิงตามความเสี่ยง
  • ปรับปรุงเกณฑ์การตรวจสอบอุปกรณ์ขั้นตอนและปัจจัยที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของคนเพื่อปรับปรุงการควบคุมระบบและกระบวนการความปลอดภัยของเรือ มีกระบวนการตรวจสอบล่วงหน้าที่ได้รับการปรับปรุงและมาตรการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • การใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตที่สามารถเปิดเว็บได้เพื่อให้สามารถรายงานและบันทึกผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ และช่วยให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้รูปแบบการรายงานที่ครอบคลุมและได้มาตรฐาน คือต่อไปผู้ตรวจเรือไม่ต้องกลับไปออฟฟิศเพื่อทํารายงานแล้วครับ พวกเขาสามารถส่งรายงานการตรวจเรือเข้าสู่ระบบของ OCIMF ได้เลยก่อนลงจากเรือ
  • มีนโยบายขั้นตอนและคําแนะนําออนไลน์ไว้และให้ผู้ตรวจเรือและผู้รับการตรวจเปิดดูได้แบบเรียลไทม์เพื่อใช้อ้างอิงได้
  • กระบวนการกํากับดูแลที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีการควบคุมที่มากยิ่งขึ้นสําหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน SIRE 2.0 ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และการประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ถูกบังคับใช้และถูกตรวจสอบโดย OCIMF
  • การปรับปรุงที่สําคัญในการฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผู้ตรวจเรือเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานระดับสูงนั้นได้มีการดูแลรักษาและพัฒนา

   

  การตรวจเรือ

  โครงการตรวจเรือของ OCIMF ที่ได้รับการปรับปรุงจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการตรวจเรือด้วยตนเองโดยมีแนวความคิดใหม่ ๆ หลายประการ

  1. คําขอตรวจเรือและการรับรองความถูกต้อง

  คําขอตรวจเรือทั้งหมดจะทำผ่านช่องทางของ OCIMF คําขอจะได้รับการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับกฎต่าง ๆ ที่ครอบคลุมโปรแกรมการตรวจเรือเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกําหนดของ OCIMF และเสนอชื่อผู้ตรวจเรือที่ปฏิบัติตามขอกำหนดและมีคุณสมบัติพร้อม

  2. การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

  รูปแบบของการตรวจเรือจะต้องเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วนและะส่งให้ผู้ตรวจเรือก่อนการตรวจเรือ

  • รายละเอียดของเรือ
  • ใบรับรองและประกาศนียบัตรต่าง ๆ
  • แบบสอบถามก่อนการตรวจเรือ
  • ข้อสังเกตและข้อบกพร่องในการตรวจเรือครั้งที่ผ่านมา
  • ข้อมูลของ Port State Control
  • ข้อมูลอุบัติเหตุต่าง ๆ
  • รูปถ่ายและแปลนเรือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. แบบสอบถามการตรวจเรือตามความเสี่ยงจะถูกจัดทําขึ้นโดยเฉพาะ

  จะใช้แนวคิดของ Bowtie Diagram ซึ่งปกติจะใช้ในกรณีอันตรายที่มีผลกระทบสูง โดยในกรณีศึกษาหรือสถานการณ์อันตรายที่ว่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification: HAZID) โดยจะถามตั้งแต่เริ่มตรวจเรือเลยทีเดียว ซึ่งการตั้งคําถามจะครอบคลุม 4 ประเด็นสําคัญเหล่านี้

  3.1 คําถามหลัก: เป็นคําถามขั้นต่ำที่จําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงพื้นฐานของเรือ
  3.2 การพิจารณาโดยรอบ: ขั้นตอนและวิธีของแบบสอบถามจะช่วยให้แน่ใจว่าคําถามที่ไม่ใช่คําถามหลักทั้งหมดมีความครอบคลุม และรูปแบบการตรวจเรือแต่ละรายการได้รับการวางแผนให้ทันในเวลาที่กําหนด
  3.3 เงื่อนไข: จะเป็นคําถามเฉพาะตามข้อมูลที่มีอยู่บนเรือ เช่น ผู้บริหารเรือหรือประเภทเรือ
  3.4 การรณรงค์ตามช่วงเวลา: จะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับแคมเปญต่าง ๆ จาก OCIMF และเรือมีเวลาตรวจเรือที่จํากัด

   

  การรายงาน

  โปรแกรมตรวจเรือที่ได้รับการปรับปรุงนี้จะส่งผลให้มีโครงสร้างและรูปแบบการรายงานที่ครอบคลุมและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น รายงานจะอธิบายอย่างถูกต้องครบถ้วนถึงวิธีการจัดการและตรวจสอบความปลอดภัย ตลอดจนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่สําคัญบนเรือ โดยการปรับปรุงที่สําคัญจะรวมถึง

  • ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นยิ่งขึ้น แจ้งสิ่งที่มีคุณค่าให้กับเรือ
  • ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้นเชื่อถือได้โดยเน้นย้ำในประเด็นที่สําคัญและเปรียบเทียบได้
  • ข้อสังเกต ข้อบกพร่องที่มีประโยชน์
  • เน้นที่กระบวนการการทํางานอุปกรณ์และคนประจําเรือที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลรายละเอียดรวมทั้งการถ่ายภาพ
  • การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง

   

  เมื่อผู้ตรวจเรือส่งรายงานที่ได้รับการยืนยันแล้ว รายงานจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วนและสอดคลองกับข้อกําหนดของ OCIMF จากนั้นจะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลรายงานและส่งไปยังผู้ดูแลเรือต่อไป
   

  Human Factor ปัจจัยของคนประจําเรือที่ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจเรือ

  อย่างที่ผมบอกพวกเราตั้งแต่ต้นแหละครับ SIRE 2.0 จะให้ความสําคัญกับความรู้ความเข้าใจในการทํางานของคนประจําเรือบนเรือมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ OCIMF เห็นว่าจะสามารถปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยในการทํางานและป้องกันการเกิดมลภาวะทางทะเล โดยให้ความสําคัญกับ Human Factor ผ่านคําแนะนําและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจเรือ

  แนวทางที่เน้นคนประจําเรือเป็นศูนย์กลางนี้จะพิจารณาจากปัจจัยทางกายภาพ จิตใจ และสังคมที่ส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ของคนประจําเรือกับอุปกรณ์ กระบวนการ และบุคคลอื่น ๆ เพื่อระบุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด สิ่งสําคัญที่สุดคือการตระหนักดีว่าความผิดพลาด การกระทํา และการตัดสินใจของคนมักเป็นผลมาจากวิธีการจัดสถานที่ทํางาน วิธีการออกแบบงาน อุปกรณ์และการป้องกัน และผู้บังคับบัญชาบนเรือก็มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการทํางาน

  เพื่อให้แน่ใจว่า Human Factor จะถูกนํามาพิจารณาในการบริหารจัดการและการดําเนินงานของเรือเสมอ OCIMF จึงได้รวมการพิจารณา Human Factor เป็นองค์ประกอบหลักของรายงานการตรวจเรือ (SIRE 2.0) โดยทําให้การประเมินปัจจัยที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์อยู่ในกระบวนการตรวจเรือซึ่ง OCIMF เชื่อว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาและอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีอิทธิพลต่อข้อผิดพลาดในการทํางาน และการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือนําไปสู่อันตรายได้อยางเป็นระบบ

  สำหรับการตรวจเรือแบบ SIRE 2.0 นั้น ผู้บริหารเรือ ผู้เช่าเหมาลํา และคนประจําเรือต้องทราบว่า การดูแลเรือที่มีประสิทธิภาพและภารกิจที่สําคัญของคนประจําเรือที่ส่งผลทําให้เรือปลอดภัย กระบวนการ นโยบายต่าง ๆ จะถูกประเมินโดยผู้ตรวจเรือผ่านรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของคนประจําเรือตามแบบสอบถามการตรวจเรือ (VIQ) ที่ผู้ตรวจเรือจะต้องทําให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยบนเรือ ซึ่งตัวอย่างของคําถาม สามารถดูได้ที่ OCIMF-SIRE-2.0-Question- Library-Part 1 & 2 Chapter ที่ 1-12 ได้เลยครับ

  คําถามแต่ละคําถามของ VIQ มีมุมมองเกี่ยวของกับปัจจัยที่ทําให้เกิดความผิดพลาดของคนประจําเรือ ผู้ตรวจเรือจะใช้การสังเกต สอบถาม และดูข้อมูลต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ในการประเมิน หากงานสําคัญต่าง ๆ ถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพบนเรือโดยคนประจําเรือ การรายงานก็จะเป็นไปในเชิงบวก แต่ในกรณีที่งานไม่ได้ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะถูกรายงานเป็นข้อบกพร่อง โปรแกรมที่ตั้งไว้ในแท็บเล็ตจะเปิดขึ้นมาแบบอัตโนมัติให้ผู้ตรวจเรือได้บันทึกสิ่งที่พบเห็นลงไป

  ฟังก์ชันการจัดหมวดหมู่บนแท็บเล็ตจะช่วยให้ผู้ตรวจเรือสามารถบันทึกข้อบกพร่องที่พบได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ปัญหาด้านอุปกรณ์ การออกแบบงาน ความคุ้นเคย ความประหม่า ฯลฯ หลังจากการตรวจเรือ จะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารเรือตอบกลับเข้าไปในระบบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องและการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

  การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นระหว่างผู้ตรวจเรือ คนประจําเรือ และผู้บริหารเรือตลอดขั้นตอนการตรวจเรือจะช่วยให้มั่นใจว่า คนประจําเรือจะได้รับประโยชน์จากการที่พวกเขาสามารถตระหนักถึงงานที่ยากและมีแนวโน้มว่าจะเกิดข้อผิดพลาด และมองเห็นข้อบกพร่องและอันตรายต่าง ๆ ซึ่งจะนําไปสู่การป้องกันมากกว่าแก้ไข
   

  ผลลัพธ์ของการมุ่งเน้น Human Factor

  นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในระบบการตรวจเรือซึ่งกําหนดให้มีกระบวนการที่จะเผยให้เห็นถึงปัญหาเชิงระบบที่ซ่อนอยู่ใต้พรมและนํามาซึ่งข้อบกพร่องและอันตรายบนเรือ ที่สําคัญวิธีการใหม่นี้จะเปิดให้มีการพูดคุยกันกับคนประจําเรือเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว และยังเป็นเครื่องมือในการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของมาตรการที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคนประจําเรือโดยจะทําแบบนี้ได้ต้องอาศัยวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง ความโปร่งใส และความร่วมมือกัน ซึ่ง OCIMF พยายามสนับสนุนผ่านโปรแกรมการตรวจเรือที่ได้รับการปรับปรุงนี้

  พวกเราก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับในประเด็นของผู้ตรวจเรือ OCIMF จะมีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมผู้ตรวจเรือให้มีความรู้ มีเครื่องมือที่เหมาะสม และมีความสามารถในการประเมินประเด็นที่เกี่ยวของกับ Human Factor อย่างถูกต้องแม่นยํา ซึ่งจะเป็นกุญแจสําคัญในการบรรลุ SIRE 2.0 นี้

  ดังนั้นแฟนคลับของ Seamoor Blog ที่ทํางานบนเรือบรรทุกน้ำมันที่วิ่งระหว่าางประเทศทุกคนจะต้องพบกับการตรวจเรือแบบใหม่ที่คนประจําเรือทุกคนอาจโดนสอบถามจากผู้ตรวจเรือ ดังนั้นถึงเวลาที่พวกเราทุกคนต้องให้ความสําคัญกับ SIRE 2.0 แล้วครับ

  แล้วพบกันใหม่ใน Seamoor Blog ฉบับหน้าครับ

   

   

  บทความโดย: Old captain never die

  อัปเดต: พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

  Share:

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Telegram

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *