ซีมัวร์เชิญชวนเพื่อน ๆ ร่วมมอบโอกาสให้เด็กได้ใช้ชีวิตและเรียนหนังสือผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Picture of Seamoor Marine & Engineering

Seamoor Marine & Engineering

Table of Contents
  Add a header to begin generating the table of contents

   
  เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตและเรียนหนังสือ

  คุณกฤษ สีตองอ่อน เป็นนักธุกิจผู้ได้รับอุปการะเด็กจำนวน 3 คน โดยเริ่มอุปการะเด็กคนแรกเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน และรับอุปการะเพิ่มอีก 2 คน เมื่อประมาณ 5 เดือนที่ผ่านมา

  “เหตุผลก็คือ ผมพอจะมีแรงที่จะอุปการะ แล้วก็อยากจะช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการใช้ชีวิตและเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้น ก็เลยเข้าไปดูในส่วนของมูลนิธิฯ ซึ่งส่วนตัวถ้าไม่ได้รับอุปการะผ่านมูลนิธิฯ ผมก็ทำอย่างอื่นที่เป็นส่วนตัวอยู่แล้ว ส่วนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เห็นคนที่เค้ามีชื่อเข้าไปอุปการะก็เลยคิดว่า น่าจะมีอยู่จริง จึงลองเข้าไปอุปการะดูครับ”

  และหลังจากที่รับอุปการะเด็กแล้ว คุณกฤษก็ได้สัมผัสถึงประสบการณ์ที่น่าประทับใจผ่านจดหมายของเด็กๆ ในความอุปการะซึ่งเล่าว่าได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแล้วนำไปใช้อย่างไรและเหลือเก็บไว้อย่างไรบ้าง

  “ส่วนใหญ่ก็จะเขียนมาหาผมเดือนละครั้ง แต่ผมยังไม่เคยมีโอกาสได้เขียนตอบเด็กๆ เลยครับ ก็เคยผ่านไปที่จังหวัดที่เด็กๆ เค้าอาศัยอยู่แต่ก็ต้องแจ้งกับทางมูลนิธิฯ ล่วงหน้า ซึ่งผมก็ยังไม่สะดวกครับ”

  นอกจากนี้ คุณกฤษยังได้ฝากข้อความที่แสดงถึงความปรารถนาดี รวมถึงความหวังในอนาคตที่สดใสของเด็กๆ

  “ขอให้เป็นคนดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่นก็พอแล้วครับ เรามีบริษัท มีห้างร้าน หากเด็กในความอุปการะโตขึ้น ถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาทำงาน มาร่วมงานด้วยกันได้ครับ”

  ด้วยเหตุผลเร่งด่วนอีกนับไม่ถ้วน ร่วมอุปการะเด็กสักคนวันนี้ดูรายละเอียดและร่วมอุปการะเด็กได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

  #ศุภนิมิตเพื่อเด็กอยู่ดีมีสุข
  #WorldVisionThailand
  #Reasons

  Tags :