คุณสมบัติ ประสบการณ์ Anchor Handling อย่างน้อย 2 ปี สัญญาจ้าง 2-3 เดือน (เริ่มกลางเดือนกรกฎาคม) ลงเรือ AHT, BSP5000HP, GRT
คุณสมบัติ มีประสบการณ์เรือ Semi-sub anchor handling พร้อมลงเรือกลางเดือนกรกฎาคม

Why Apply With Seamoor Marine?

We gain trust and reliability among reputable shipowners and operators. The jobs in our system cover all positions, from the top to bottom, in every department, and from all types of ships.

Our crew database is well maintained and updated in order for promptly supplying candidates.