คุณสมบัติ: -มีประสบการณ์ทำงานบนเรือ Tanker 1 ปี -มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงาน 1 ปี เริ่มงาน: ภายในเดือน November 2021
คุณสมบัติ – ถือประกาศนียบัตร STCW 2010 และ Tanker Certificate (Basic + Advance) สถานที่: มาบตาพุด, แม่กลอง, มหาชัย,

Why Apply With Seamoor Marine?

We gain trust and reliability among reputable shipowners and operators. The jobs in our system cover all positions, from the top to bottom, in every department, and from all types of ships.

Our crew database is well maintained and updated in order for promptly supplying candidates.