คุณสมบัติ: – เอกสารตรวจสุขภาพตามโปรเเกรมของ ปตทสผ. – ประกาศณียบัตร BOSIET (ไม่หมดอายุ) – มีประสบการณ์งานซ่อมทำเครื่องยนต์หรือปั๊ม ฯลฯ – สื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี (มอบหมายงานเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) เริ่มงาน:

Why Apply With Seamoor Marine?

We gain trust and reliability among reputable shipowners and operators. The jobs in our system cover all positions, from the top to bottom, in every department, and from all types of ships.

Our crew database is well maintained and updated in order for promptly supplying candidates.